У дома > Новини > Новини от индустрията

Ролята на индустриалния генератор на озон

2022-11-07

Ролята на индустриалния генератор на озон

Генератор на озон от индустриален тип при повторно използване на водата, пречистването на отпадъчните води е лесно за обработка, ефектът на отпадъчните води е добър; отговарят на националните стандарти за опазване на околната среда.

Пречистването на отпадъчни води обикновено се използва за стерилизация на отпадъчни води от първично и вторично биологично третиране, но се използва широко и в други индустрии, като например използването на озоново окисление за отстраняване на биоразградими или токсични съединения за подобряване на ефективността на съоръжението за биологично окисляване на отпадъчни води. , в допълнение към намаляване на производството на утайки. Използва се и за отстраняване на органични и неорганични замърсители от промишлени отпадъчни води и за дезинфекция. Те включват: отпадъчни води от производството и употребата на пестициди, отпадъчни води от изплакване от замърсена с PCP дървесина или отпадъци, съдържащи диоксан, отпадъчни води от марикултури, отпадъчни води от животински тор и отпадъчни инфилтрати. Озонът се използва главно за третиране на феноли в отпадъчните води от тези инсталации (коксови инсталации, петролни рафинерии, инсталации за преработка на пластмаси, фабрики за целулоза и хартия, текстилни мелници, инсталации за преработка на сапун и детергенти, инсталации за преработка на храни и напитки и др.). В допълнение към това, озонът може да се използва и за третиране на отпадъчни води, съдържащи повърхностноактивни вещества и отпадъчни води от багрила. Повечето от съединенията в тези отпадъчни води имат много високи константи на скоростта за директна реакция с озон и следователно се очаква озонът да бъде предпочитаният окислител за намаляване или елиминиране на замърсяването в тези отпадъчни води. Могат да се използват и съвременни техники за окисление (биологично + O3 окисление); за подобряване на биохимичните свойства на отпадъчните води.

  
Shandong Zhiwei Environmental Protection Technology Co., Ltd. като професионален производител на озоново оборудване. След 21 години непрестанни усилия, в метода на каталитично окисление с нехомогенно озониране. Постигнат е голям пробив, който може да увеличи производството на леки радикали до "300%, повишавайки значително окислителната способност на озона. Редокс потенциалът на леките радикали е по-висок (2,80 V), а реакцията с органична материя не е селективен и скоростта на реакцията е бърза, което може по-добре да премахне органичната материя от отпадъчните води.
Повърхността на катализатора и вътрешните кухини могат да адсорбират и обогатяват озона във водата, което увеличава локалната концентрация на озон и повишава ефективността на преобразуване на генерираните от озон леки радикали чрез каталитичния ефект, което значително увеличава концентрацията на леки радикали, което води до значително реакционен ефект, по-бърза скорост на реакцията и по-пълно разграждане на органичната материя.